ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 243 від 27.05.2002 м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 2002 р.
за N 487/6775


Про затвердження Порядку проведення позабіржових
аукціонів з продажу активів платника податків,
які перебувають у податковій заставі


З метою забезпечення практичного впровадження пункту 10.2
статті 10 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок проведення позабіржових аукціонів з
продажу активів платника податків, які перебувають у податковій
заставі (додається).