КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 15 квітня 2002 р. N 538
Київ

Про затвердження Порядку стягнення коштів та
продажу інших активів платника податків, які
перебувають у податковій заставі


Відповідно статті 10 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок стягнення коштів та продажу інших
активів платника податків, які перебувають у податковій заставі
(додається).

2. Державній податковій адміністрації: