КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 1999 р. N 1928

Київ

Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Установити, що закупівля сільськогосподарської продукції та продовольства для державних потреб, їх реалізація з державних ресурсів і з державного резерву, а також поставка підприємствам агропромислового комплексу матеріально-технічних ресурсів, що придбаваються за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється лише через товарні біржі за кошти.

2. Покласти на Міністерство агропромислового комплексу функції щодо:

координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань організації та регулювання біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів (далі - біржовий ринок);

затвердження правил випуску та обігу товарних деривативів у сфері біржового ринку, що стосуються товарних базових активів;

сприяння учасникам біржового ринку в міжнародній біржовій діяльності;

інформування разом з Національною асоціацією бірж України учасників біржового ринку про результати біржових торгів, а також про рівні цін, що складаються на них, з метою їх використання як орієнтовних під час укладання сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими суб'єктами господарювання прямих договорів купівлі-продажу;

координації роботи з підготовки фахівців біржового ринку.