ЗАКОН УКРАЇНИ

Про товарну біржу


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 10, ст.139 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 1957-XII ( 1957-12 ) від 10.12.91, ВВР, 1992, N 10, ст.140 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2932-XII ( 2932-12 ) від 26.01.93, ВВР, 1993, N 11, ст.83
N 2921-III ( 2921-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 16, ст.114
N 3047-III ( 3047-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )

Цей Закон визначає правові умови створення та діяльності
товарних бірж на території України.