Герб України                             

           З А К О Н У К Р А Ї Н И 
Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 31, ст.440 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР
N 2344-XII ( 2344-12 ) від 14.05.92, ВВР, 1992, N 31, ст.441 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3292-XII ( 3292-12 ) від 17.06.93, ВВР, 1993, N 29, ст.308
N 4036-XII ( 4036-12 ) від 25.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.224
N 90/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст. 93
N 177-XIV ( 177-14 ) від 14.10.98, ВВР, 1998, N 49, ст.301 }
{ В редакції Закону N 784-XIV ( 784-14 ) від 30.06.99,
ВВР, 1999, N 42-43, ст.378 - набуває чинності з 01.01.2000 }