КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 квітня 2003 р. N 607
Київ

Про затвердження Порядку організації митних
аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів
на митних аукціонах, товарних біржах або через
підприємства торгівлі, а також розпорядження
окремими видами товарів, що не підлягають
реалізації


Відповідно до статей 172 і 173 Митного кодексу ( 92-15 )
України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок організації митних аукціонів,
реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах,
товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також
розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації
(додається).

2. У пункті 15 Порядку розпорядження майном, конфіскованим за
рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 985 ( 985-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 29, ст. 1371), слово "семи" замінити словом "трьох".

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
у двомісячний термін привести свої нормативно-правові акти у
відповідність з Порядком, затвердженим цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.